rotation
Menu Sluiten
Terug

Legale informatie

Deze website (met uitzondering van de websites met een link op deze website) wordt beheerd door BEL BELGIUM, met hoofdzetel in de rue du Panier Vert 70 – 1400 NIJVEL en ondernemingsnummer BE 0406.085.946 in België. De lay-out en inhoud van deze website zijn beschermd door de geldende intellectuele eigendomsrechten, waarvan het bedrijf BEL BELGIUM de enige eigenaar is.
De website wordt gehost door het bedrijf: BEL BELGIUM NV.

 

Gebruik van de website “maredsouskazen.be”

Kwaliteit van de informatie

BEL BELGIUM besteedt de grootste zorg en stelt alles in het werk om de website te voorzien van kwaliteitsvolle informatie.

BEL BELGIUM kan echter geen absolute garantie bieden over de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Zo kan BEL BELGIUM, dat onderworpen is aan een middelenverbintenis, dus niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade te wijten aan het foutief gebruik van informatie en/of informatie die onnauwkeurig of onvolledig zou blijken.

Toegang tot de website “www.maredsousfromages.be en www.maredsouskazen.be”

BEL BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade door toegang tot zijn website of tot die van zijn partners, of integendeel door het onvermogen om de website te bezoeken.

Postverdeling / Distributie van e-mails

BEL BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging, het verlies of de slechte distributie van brieven of e-mails, noch voor het niet-versturen van post of voor het versturen van e-mails naar een verkeerd e-mailadres.

Link naar andere websites

Via de website “www.maredsousfromages.be en www.maredsouskazen.be” kunnen bezoekers toegang krijgen tot externe websites van partners door op hyperlinks te klikken of door inhoud van partners te integreren in de website “www.maredsousfromages.be en www.maredsouskazen.be”.

Hoewel de links naar externe websites zorgvuldig worden geselecteerd en er nauwlettend op wordt toegezien, kan BEL BELGIUM niet aansprakelijk worden gesteld voor het ter beschikking stellen van deze externe websites. BEL BELGIUM is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, de reclame, de producten, de diensten of alle andere elementen die afkomstig zijn van deze externe websites of die beschikbaar zijn op of via deze externe websites.

BEL BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor manipulaties of eventuele weglatingen van zijn partners.

Intellectuele eigendom

De informatie op de website “www.maredsousfromages.be en www.maredsouskazen.be” mag enkel voor strikt persoonlijke doeleinden worden gebruikt.
Elk gebruik voor commerciële of andere doeleinden is eenvoudigweg verboden.

Bovendien worden de elementen op onze website beschermd door de Code de la Propriété Intellectuelle en door internationale verdragen en akkoorden inzake de bescherming van de auteursrechten. Zo is het formeel verboden om de inhoud integraal of gedeeltelijk te wijzigen, te representeren of te reproduceren voor niet-privégebruik. Dit verbod geldt ongeacht de methode van reproductie, representatie en/of wijziging, en ongeacht de duur ervan.

Over het algemeen kan BEL BELGIUM niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade te wijten aan het verboden gebruik van informatie of andere elementen op de website “www.maredsousfromages.be en www.maredsouskazen.be”.

 

Toepasbaar recht

Deze website is onderworpen aan het Belgische recht.

 

Diversen

Het bedrijf BEL BELGIUM verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de gebruikers een permanente toegang tot de website te kunnen garanderen en om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Het bedrijf BEL BELGIUM behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.